Széchenyi 2020 Széchenyi Terv Plusz

Pályázatok

Termékgyártáshoz szükséges bér- és rezsiköltségek finanszírozása

Az Adós neve: FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása: Termékgyártáshoz szükséges bér- és rezsiköltségek finanszírozása
A visszatérítendő hitel összege: 100 000 000 Forint
A Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B


sztp500

A kedvezményezett neve: FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Magas biológiai értékű, immunerősítő A2-es tejtermékek kifejlesztése új biotechnológiai eljárásokkal
A szerződött támogatás összege: 651 414 950 Forint
A támogatás mértéke: 69,74 %

A projekt tartalma:
A projekt célja speciális, antiallergén, illetve immunrendszer-támogató hatással is bíró új tejtermékcsalád kifejlesztése, amellyel a tejfehérjére érzékeny fogyasztók számára nemcsak egy megfelelő, hanem azon túlmutatva egy funkcionális, egészségjavító alternatívát nyújtunk, illetve nemzetközileg is újnak számító in vitro és in vivo modellrendszerek alkalmazásával az új termékváltozatok élettani előnyeit, biológiai hasznosulását és valós biológiai hatását fogjuk igazolni, amely szintén egyedülálló az adott terület vonatkozásában. A Debreceni Egyetem - MÉK szervezeti egységei kötelékében zajló kísérleteink révén kifejlesztett, immunrendszer támogató hatással bíró új tejtermékek hiánypótló jellegűnek tekinthetők. A Fino-Food Kft. által felhasznált tej olyan A2 tejet adó szarvasmarháktól származik, amelyeket a Somogy megyei, zselici dombokon kaszált, természetes gyógynövényekben gazdag takarmánnyal táplálnak. Mindezeken túlmenően egyedi biotechnológiai eljárással új takarmány premixet hozunk létre és keverünk a gyógynövényekben gazdag állati takarmányba, szintén a DE - MÉK kutatási és humáninfrastruktúrára alapozva.

A projekt befejezési dátuma: 2025.01.31.
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00157


sztp500

A FINO-FOOD Kft. 2023. januárjában a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű program keretén belül, munkaerőpici alkalmazkodás jogcímen támogatásban részesült. A hatósági szerződés ügyiratszáma: BP/0701/001953-6/2023.

A kérelmet cégünk önálló kérelemként nyújtotta be.  A kérelemben képzési költségre, valamint a kieső munkaidőre járó bérre igényeltünk támogatást.

Képzésként szakmai ismeretre irányuló képzéseket jelöltünk meg, melyek az alábbi géptípusokat érintették:

  • Gyalogkíséretű targonca,
  • Híddaru, futódaru kezelői,
  • Vezetőüléses targonca.

A szaktanfolyamok céljául azt tűztük ki, hogy munkavállalóink olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak az adott gépcsoportba tartozó géptípusokkal gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek a gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. Továbbá a képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, a baleset-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan, a termelés által megkövetelt színvonalon ellátni.

A hatósági szerződés alapján a szerződött támogatás összege 1 625 700 Ft-ot tesz ki, melyből képzésre legfeljebb 801 300 Ft-ot, míg bérre legfeljebb 824 400 Ft-ot számolhatunk el, 60%-os intenzitás mellett. 

A képzések 2023. január 14. napjától 2023. február 11. napjáig tartottak. Mind az elméleti, mind a gyakorlati órák kaposvári telephelyünket (7400 Kaposvár Izzó u. 9.) érintették. A delegált munkavállalók száma összesen 13 főt tett ki: a 13 főből 13 fő gyalogkíséretű targonca képzésen, további 2 fő híddaru, futódaru kezelői képzésen, illetve 4 fő vezetőüléses targonca képzésen vett részt.

A képzések lefolytatásával a SZTÁV Felnőttképző zrt-t bíztuk meg.

A szaktanfolyamok közül a Gyalogkíséretű targonca és a Híddaru, futódaru kezelői képzés 24 óra elméleti, 4 óra gyakorlati, továbbá 7 óra vizsga időtartamot, míg a Vezetőüléses targonca képzés 24 óra elméleti, 6 óra gyakorlati, valamint 7 óra vizsga időtartamot foglalt magába.

A munkavállalók az elméleti oktatás alkalmával általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismereteket, általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és szakirányú gépspecifikus ismereteket sajátítottak el, a képzés során pedig az alábbi kompetenciákat szerezték meg:

  • Az adott géptípus kezelése a közlekedési ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudással.
  • A tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazása.
  • A munka-, a baleset-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások alkalmazása.
  • A szerkezettani, az üzemeltetési és a technológiai ismeretek alkalmazása.
  • A rakodás- és az emeléstechnológiai ismeretek alkalmazása.
  • Önálló munkavégzés az adott géptípussal.

A szaktanfolyamok befejeztével a munkavállalók tanúsítványt vettek át az adott géptípusra vonatkozóan.

A GINOP Plusz-3.2.1-21 Hirdetményének 8. pontja alapján a támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésünkre.

Cégünk a hatósági szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja, illetve hogy az adott képzésben való részvétel befejezését követő 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók esetében a vizsgált időszakban átlagos bruttó bér vonatkozásában béremelést hajt végre.Kedvezményezett neve:
FINO-FOOD Kft. / Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Projekt címe: Robottechnikára alapozott, precíziós elven vezérelt élelmiszer alapanyag előállításra épülő, igazoltan egészségvédő hatású tejtermék variánsok kifejlesztése egyedi hatóanyag kombinációk és innovatív technológiák alkalmazásával
Szerződött támogatás összege: 1 328 462 979 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 73.04%

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a hazai agroökológiai adottságokra alapozott minőségi, nagy hozzáadott értékű, egészségvédő hatású tejtermékek integrált fejlesztése. A célok eléréséhez szükséges a precíziós tejtermelést (szarvasmarha-tenyésztést) támogató tenyésztéstechnológia kidolgozása és üzemi bevezetése. A projekt eredményeként a piacon nem megtalálható, vagy a hasonló termékeket több tekintetben is meghaladó biológiai értékű, a korszerű táplálkozás-tudományi trendekhez, illetve az egészségtudatos táplálkozásból fakadó igényekhez illeszkedő tejkészítményeket fejlesztünk ki és vezetünk be a piacra. A specifikus hatóanyag kombinációkat sokrétű tudományos kísérlet-sorozattal alakítjuk ki, és azok tényleges biológiai hasznosulását, ill. pozitív élettani hatását in vitro emésztési modellkísérletekkel és humánklinikai tesztekkel értékeljük a legígéretesebb termékváltozatok esetében.

A projekt befejezési dátuma: 2022.10.02.

Projekt azonosító száma GINOP-2.2.1-18-2018-00003


A kedvezményezett neve: FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_erfa_jpg_nagy
A projekt címe: A Fino-Food Kft. kaposvári telephelyének termelési kapacitásbővítése
A szerződött támogatás összege: 272 102 450 Ft
A támogatás mértéke: 50 %

A projekt  bemutatása: A Fino-Food Kft. 272,10 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével fejleszti kaposvári telephelyét, aminek köszönhetően savó alapú (albumin) élelmiszer készítmények gyártása valósul meg a projekt keretében beszerzett technológiával.
A beruházásnak köszönhetően 28 darab új munkahely teremtése valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.12.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-15-2015-00525


A kedvezményezett neve: FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: „Rugalmas és családbarát munkahely kialakítása a Fino-Food Kft-nél”
A szerződött támogatás összege: 8 453 500 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Vállalkozásunknál jelenleg 180 aktív munkavállaló dolgozik, ahol eddig is alkalmaztunk rugalmas foglalkoztatási formákat. 7 fő részmunkaidőben, 8 fő kötetlen munkarendben dolgozik. Továbbra is nyitottak vagyunk a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésére, azonban szervezetünk méretéből adódóan hosszú időt fog igénybe venni.

Vezetői interjúkon, munkatársi beszélgetéseken, közös –és vezetői workshopokon,  dokumentum elemzéseken keresztül valósult meg vállalkozásunk munkaügyi felmérése. A munkatársakat a fejlesztésbe történő bevonásával és a mentori rendszer kialakításával a hatékonyság és elkötelezettség növelését érhetjük el. Az átszervezés során 8 fő részére biztosítjuk az eseti távmunka lehetőségét. A későbbiekben a tapasztalatok alapján ez a kör bővíthető, amely a  program hatására várhatóan 1-2 fővel emelkedik. A megvalósítás során a munkavállalók és a vezetők a következő képzéseken és tanácsadásokon fognak részt venni: - A vezető és a szervezet együttműködése - vezetői kommunikáció - vezetői példamutatás - viselkedésminta alapú kommunikáció - változásmenedzsment - konfliktusok kezelése - munkajog - belső folyamatok fejlesztése és azok rögzítése - vállalati image/munkáltatói brand építése.

A projekt összköltsége nettó 8.637.000 Ft, amely lefedi a tanácsadások, képzések költségét és a távmunkához szükséges eszközök (laptopok, nyomtatót, hálózati eszközök, mobiltelefonok) beszerzését is. A projekt megvalósítása eredményeképpen javulni fog munkavállalóink munkához való hozzáállása, motiváltabbá válnak, ezáltal közvetetten nőni fog vállalkozásunk hatékonysága és eredménye.

A projekt befejezési dátuma: 2018.05.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00297